УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ  чрез изграждане на съвременен

 Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Проектно предложениеText Box: Външни членове
Text Box: Екип за подготовка на проектното предложение

Prof. dr. eng. Peter van den Broeck

Video message

 

Проф. д-р инж. Петер Ван ден Брок

Видео обръщение